Thông báo danh sách sinh viên đã nộp lệ phí và phân lớp ôn tập TACĐR đợt 4 năm học 2023 - 2024

1. Lịch ôn tập TACĐR

2. Danh sách phân lớp ôn tập

3. Danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR tính đến ngày 16/05/2024

Lưu ý

- Vì số lượng sinh viên đăng ký ôn tập không đủ để mở được lớp cả Thứ 2/4/6 và Thứ 3/5/7. Vì vậy nhà Trường quyết định dồn hết tổ chức 01 lớp ôn tập vào thứ 2/4/6.  

- Sinh viên có thắc mắc về thời gian ôn tập liên hệ Cô Bích Thảo (Phòng Đào tạo; điện thoại: 0989 689 157) để được giải đáp trước khi thời gian ôn tập diễn ra bắt đầu từ ngày 20/05/2024. Sau thời gian trên không nhận được thắc mắc xem như sinh viên đã đồng ý với danh sách phân lớp ôn tập.

- Trong thời gian ôn tập sinh viên muốn bổ sung danh sách kiểm tra TACĐR tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Trường hoặc nộp tiền mặt tại Phòng Tài Chính - Kế toán. Thời hạn cuối đến ngày 01/06/2024.