Đào tạo

Thông báo phúc khảo bài thi HK2 2023-2024 (Trung cấp và Cao đẳng)
date 12/07/2024
Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 Đợt 2 (42QH1.2)
date 10/07/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 Đợt 2 - 42QH1.2
date 05/07/2024
Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ) - Lớp vét
date 24/06/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 - Lớp vét
date 14/06/2024
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Đợt 4 NH 2023-2024
date 13/06/2024
Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ)
date 11/06/2024
Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Năm học 2023-2024 (Đợt 4)
date 04/06/2024