BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

BCH ĐẢNG BỘLĨNH VỰC CÔNG TÁCĐIỆN THOẠI
Đ/c Nguyễn Tri Vũ 

Bí thư Đảng ủy: Phụ trách công tác chung của Đảng và trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn (kế hoạch, tổ chức đào tạo); Theo dõi, chỉ đạo Chi bộ Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên và chi bộ 5 khoa: Quản trị kinh doanh, Du lịch, Kế toán Tài chính, Khoa học cơ bản, Ngoại ngữ.

 0236.3759881 (Line 119)
Đ/c  Trần Văn Sang 

Phó Bí thư Đảng ủy: Phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Theo dõi, chỉ đạo Chi bộ Tổ chức - Tài chính- Quản trị. 

0236.3662069 (Line 118)
Đ/c  Võ Hồng Sơn 

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Phụ trách công tác kiểm tra Đảng và và trực tiếp phụ trách chính quyền. 

0236.3813919 (Line 121)
Đ/c Nguyễn Quý Nhẫn 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Phụ trách công tác Công đoàn của Trường và công tác nghiên cứu khoa học. 

0236.3759580 (Line 135)
Đ/c Đặng Xuân Trường 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Theo dõi, chỉ đạo công tác Đoàn, công tác tuyên giáo, dân vận và công tác đảng vụ 

0236.3759580 (Line 128)
Đ/c Phan Đức Hậu 

Đảng ủy viên: Phụ trách công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Trường; phụ trách công tác hành chính của Đảng bộ. 

0236.3759580 (Line 124)
Đ/c Nguyễn Mạnh Công  

Đảng ủy viên: Bí thư Chi bộ Tổ chức Tài chính - Quản trị; Phụ trách công tác an ninh nội bộ của Trường khối cán bộ viên chức.

0236.3759580 (Line 124)
Đ/c Hồ Công Huân

Đảng ủy viên -Bí thư Chi bộ khoa Ngoại ngữ; Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên của khoa Ngoại ngữ.

0236.3759580 (Line 129)
Đ/c Bùi Thị Lệ 

Đảng ủy viên: Bí thư Chi bộ Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên; Phụ trách công tác an ninh nội bộ của Trường khối học sinh sinh viên. 

0236.3759580 (Line 138)
Đ/c Tống Phước Phong 

Bí thư Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh; Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh. 

0236.3759580 (Line 101)
Đ/c  Lê Đức Doanh

Đảng ủy viên: Bí thư Chi bộ khoa Khoa học cơ bản; Phụ trách công tác phong trào thể dục thể thao của Trường. 

0236.3759580 (Line 129)
Đ/c  Nguyễn Đức Phổ

Đảng ủy viên: Phụ trách công tác tài chính. 

0236.3759580 (Line 137)
Đ/c Trương Thị Thanh Thủy

Đảng ủy viên; Theo dõi, chỉ đạo Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng. 

0236.3759580 (Line 135)
Đ/c Nguyễn Văn Hà

Bí thư Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng. 

0236.3759580 (Line 119)
Đ/c Huỳnh Văn Đặng

Bí thư Chi bộ khoa Kế toán -Tài chính; Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên khoa Kế toán - Tài chính. 

0236.3759580 (Line 109)
Đ/c Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Bí thư Chi bộ khoa Du lịch; Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên khoa Du lịch. 

0236.3759580 (Line 104)