Thời khóa biểu chính thức trung cấp khóa 42 từ ngày 21/8/2023 đến ngày 31/8/2023

* Ghi chú:

1. Thời khóa biểu trung cấp khóa 42 HK1 (2023-2024) từ ngày 21/8/2023 (tuần 3) đến ngày 31/8/2023 (tuần 4);
   GV và SV nghỉ lễ 02/9 từ ngày 01/9/2023 đến ngày 4/9/2023; Việc dạy và học bù ngày 01/9/2023 và ngày 4/9/2023 sẽ thực hiện lần lượt vào ngày 4,5/12/2023;

2. Ký hiệu: 8,9,10 T(3-4) tức là học buổi chiều tiết 8,9,10 từ tuần 3 đến tuần 4 (Tuần 1 tính từ ngày 7/8/2023 theo CĐ khóa 15,16 để thuận tiện theo dõi, quản lý).   

File đính kèm
Tập tin: TKB Trung cấp K42