Thời khóa biểu chính thức Cao đẳng Khóa 16,17, Trung cấp K42, văn hóa lớp 10 và TKB Giáo dục thể chất Khóa 17 HK2 (2023-2024)

* Ghi chú

- Thời gian dạy/học Cao đẳng khóa 16,17, Trung cấp K42 và văn hóa lớp 10 HK2 (2023-2024) từ ngày 08/01/2024 đến ngày 08/6/2024; kế hoạch tổ chức thi Cao đẳng và Trung cấp từ ngày 17/6/2024 đến ngày 30/6/2024; kế hoạch tổ chức thi văn hóa lớp 10 theo lịch của Trung tâm GDTX số 2;  

 - Thời gian dạy/học giáo dục thể chất khóa 17 HK2 (2023-2024) từ ngày 08/01/2024 đến ngày 18/05/2024; kế hoạch tổ chức thi GDTC từ ngày 20/05/2024 đến ngày 25/05/2024; Những SV không có tên trong danh sách học GDTC HK2 (2023-2024) sẽ học GDTC vào HK1 (2024-2025);
 - GV, SV CĐ, TC nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 29/01/2024 (19/12 âm) đến ngày 17/02/2024 (mùng 8/1 âm), HS văn hóa lớp 10 nghỉ tết  Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 08/02/2024 (29/12 âm) đến 14/02/2024 (mùng 5/1 âm); Thời gian nghỉ không tính vào TKB, đi dạy/học lại sẽ tính tuần tiếp theo của lịch học;
 - GV, HSSV nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3 ÂL (tức 18/4/2024 DL, thứ 5), lễ 30/4 và 1/5 (thứ 3, thứ 4), trong TKB đã tính luôn số tiết, thời gian bù cho các buổi nghỉ lễ.

File đính kèm
Tập tin: Thời khóa biểu chính thức Cao đẳng Khóa 16,17, Trung cấp K42, văn hóa lớp 10
Tập tin: Thời khóa biểu và Danh sách SV Khóa 17 học Giáo dục thể chất HK2 (2023-2024)