Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2023 - 2024

           

Thời gian thu phí Từ ngày 19/10/2023 đến ngày 25/10/2023: 

* SV chuyển tiền vào tài khoản của Trường:

Đơn vị nhận: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Số tài khoản: 2003201095688

Ngân hàng: AGRIBANK THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG

NỘI DUNG THEO CÚ PHÁP :   

(SV nhập chính xác cú pháp chuyển tiền)

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại: 0905 011 082)

Trân trọng./.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thu lệ phí TACĐR