THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh thường xuyên các lớp đào tạo ngắn hạn năm học 2023 - 2024
date 18/09/2023
Giải bóng đá truyền thống sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại lần thứ X - năm 2023
date 12/09/2023
Kế hoạch tổ chức vòng sơ tuyển cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” – Startup Kite 2023
date 31/08/2023
Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh Chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2023 - 2024
date 31/08/2023
Danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2023 - 2024
date 21/08/2023
Lịch “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” đầu khóa sinh viên Cao đẳng khóa 17 và Trung cấp khóa 42
date 12/08/2023
DS thi KTHP HK2 2022-2023, Đợt 2 - Lần 2 (SBD-Phong thi)
date 12/08/2023
THÔNG BÁO Tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 01 năm học 2023 - 2024
date 12/08/2023