THÔNG BÁO

Kế hoạch thi kết thúc chương trình môn học GDQP - AN trung cấp khoá 42 học kỳ 2 năm học 2023-2024
date 19/06/2024
Kế hoạch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 17 học kỳ II năm học 2023 - 2024
date 10/05/2024
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
date 15/04/2024
Sơ đồ và vị trí chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và phát bằng cao đẳng Khóa 15 niên khóa 2021-2024
date 06/03/2024
Làm thủ tục tham gia Lễ tốt nghiệp và phát bằng: 13h30 ngày 06/03/2024 (SV khóa 15 và các khóa cũ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024) Tham gia Lễ tốt nghiệp và phát bằng: 07h00 ngày 07/03/2024 (SV khóa 15 và các khóa cũ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024)
date 22/02/2024
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 15 và khoá cũ đợt 1 năm 2024
date 21/02/2024