Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 1 - NH 2023-2024

Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 1 - NH 2023-2024.

Danh sách Sinh viên đã nộp lệ phí thi đến ngày 11/9/2023.

Sinh viên xem ở file đính kèm.

File đính kèm
Tập tin: DS thi TACĐR Đợt 1, NH 2023-2024
Tập tin: DS SV nộp lệ phí thi TACĐR Đợt 1, NH 2023-2024 (đến ngày 11/9/2023)