Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17, K16, K15 & TC9+) (Lần 2)

Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17, K16, K15 & TC9+) (Lần 2) (Xem ở file đính kèm).

Chú ý:

  1. Học sinh/sinh viên có mặt trước phòng thi 15 phút, mang theo Thẻ HS,SV/Giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.
  2. Lệ phí thi lại lần 2: 30k/môn, nộp cho GV coi thi.

 

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17, K16, K15 & TC9+) (Lần 2)