Chương trình Logistics nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng; có kiến thức cơ bản về kinh doanh, quản lý; Có kỹ năng thực hành thành thạo về các nghiệp vụ logsitics. Sử dụng được các công cụ hỗ trợ và thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Kiến thức 

+ Hiểu được các vấn đề cơ bản về chính trị, xã hôi, pháp luật, quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về tin học, tiếng Anh theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu và vận dụng được các nội dung liên quan đến cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; cạnh tranh, độc quyền, các quy luật trong nền kinh tế thị trường, phương pháp lựa chọn kinh tế của người tiêu dùng và của doanh nghiệp; những quy định cơ bản về pháp luật kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, quản trị học, quản trị chất lượng, khởi sự kinh doanh và thương mại điện tử để vận dụng vào nhóm ngành đào tạo kinh doanh; 

+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về logistics căn bản và các kiến thức cơ sở hỗ trợ cho ngành Logistics như: Marketing căn bản, kinh tế quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng, giao dịch thương mại quốc tế, mô hình và hoạch định logistics, tiếng Anh ngành logistics để vận dụng vào thực hành nghề nghiệp;

          + Hiểu được nội dung, bản chất các nghiệp vụ chuyên môn của ngành logistics như: Giao nhận và vận chuyển hàng hóa, nghiệp vụ kho bãi hàng hóa, nghiệp vụ hải quan, thanh toán quốc tế, dịch vụ khách hàng, thư tín thương mại, tin học  trong logistics, nghiệp vụ chứng từ và thanh khoản hồ sơ để vận dụng vào thực hành nghề nghiệp.

- Kỹ năng 

+ Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ về giao nhận hàng hóa với các bên liên quan và nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa lẻ, đóng kiện (LCL/LCL - Less than Container loaded), hàng chứa trong container (FCL/FCL - Full Container Loaded), hàng theo các phương thức vận tải khác nhau như: Tàu biển, ô tô, tàu hỏa, máy bay (hàng Sea...Air) ; tư vấn khách hàng lựa chọn phương án vận tải, giao dịch bán cước và các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

+ Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ về quản lý kho hàng hóa (Warehouse to Warehouse), từ khâu tiếp nhận, bốc dỡ, nhập kho đến lưu trữ, bảo quản và xuất kho hàng hóa; nghiệp vụ bao bì, đóng gói hàng hóa và ghi nhãn, ký mã hiệu, đảm bảo hàng hóa an toàn trong quá trình lưu chuyển.

+ Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ hiện trường (Door to Door) bao gồm: Đặt chỗ thuê container (Booking Space), thuê và nâng hạ container tại kho bãi container (CY/CY - Container Yard; CFS/CFS: Container Freight Station), kho cảng; thuê kiểm dịch, giám định cho hàng hóa giao nhận, lập và giao nhận các chứng từ hàng hóa với các đơn vị, khách hàng liên quan.

+ Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đúng yêu cầu, quy trình, tiến độ; Các nghiệp vụ về thủ tục thanh toán tiền hàng, cước phí; giao dịch với ngân hàng và các bên liên quan để hoàn thành các chứng từ và thanh toán.

+ Thực hiện được các nghiệp vụ khác liên quan đến kinh doanh logistics, như: Giao dịch, lập hợp đồng, lập kế hoạch và triển khai thực hiện; khai thác hàng hóa, gom hàng (Consolidation), tư vấn và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho khách hàng.

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ, như: Tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu của ngành đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội.

+ Trách nhiệm đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ: Tuân thủ đúng Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh; làm việc có phương pháp khoa học, có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, đoàn kết và hỗ trợ các thành viên trong nhóm/bộ phận hoàn thành mục tiêu đề ra.

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có tinh thần cầu tiến, có ý thức tự nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ; luôn đúc kết kinh nghiệm và cải tiến công việc được giao; thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc và sự phát triển của công nghệ.

Mã MH

Tên môn học

Tổng số

Tín chỉ

Giờ

3.1. Các môn học chung

19,5

435

0042011

Giáo dục chính trị

4

75

0032071

Pháp luật

1,5

30

0032031

Giáo dục thể chất

2

60

0032021

Giáo dục QP&AN

3,5

75

0032141

Tin học

3

75

0052261

Tiếng Anh

5,5

120

3.2. Các môn học chuyên môn

65

1425

3.2.1. Môn học cơ sở

36

675

3.2.1.1. Môn thuộc lĩnh vực đào tạo

5

90

0032042

Luật kinh tế

2,5

45

0162183

Kinh tế vi mô

2,5

45

3.2.1.2 Môn thuộc nhóm ngành đào tạo

11,5

225

0012274

Nguyên lý kế toán

2,5

45

0022310

Quản trị chất lượng

2,5

45

0022364

Quản trị học

2,5

45

0162120

Khởi sự kinh doanh

2

45

0162740

Thương mại điện tử

2

45

3.2.1.3. Môn thuộc ngành đào tạo

19,5

360

a. Môn tiên quyết

1,5

30

0163014

Logistics căn bản

1,5

30

b. Môn hỗ trợ

18

330

0022215

Marketing căn bản

2,5

45

0163004

Kinh tế quốc tế

2,5

45

0163025

Quản trị chuỗi cung ứng

2,5

45

0162885

Giao dịch thương mại quốc tế

3

60

0022685

Mô hình và hoạch định Logistics

2,5

45

0052425

Tiếng Anh ngành Logistics 1

2,5

45

0052435

Tiếng Anh ngành Logistics 2

2,5

45

3.2.2. Môn học chuyên môn sâu

23

615

0163036

Giao nhận và vận chuyển hàng hóa

3

60

0163046

Nghiệp vụ kho bãi hàng hóa

3

60

0162336

Nghiệp vụ hải quan

3

60

0163052

Thanh toán quốc tế

3

60

0163066

Dịch vụ khách hàng

3

60

0163076

Thực hành ngành Logistics

3

90

0163086

Thực tập tốt nghiệp ngành Logistics 

5

225

3.2.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

6

135

0162610

Thư tín thương mại

2

45

0032185

Tin học trong Logistics

2

45

0162620

Nghiệp vụ chứng từ và thanh khoản hồ sơ

2

45

0162160

Kinh tế ngoại thương

2,5

45

0152315

Thống kê kinh doanh

2,5

45

0162970

Luật áp dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu

2

45

Tổng cộng

84,5

1860

Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các doanh nghiệp: Logistics; hãng tàu, đại lý giao nhận, vận tải; cảng biển, đơn vị kho vận; doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; đại lý hải quan; tập đoàn bán lẻ; công ty thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, có thể làm việc tại trung tâm cung ứng, phân phối hàng hóa; các siêu thị, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ, bưu điện, khu công nghiệp, khu chế xuất. Vị trí làm việc là: Nhân viên lập kế hoạch nhu cầu hàng hóa; Giao dịch, thực hiện hợp đồng; Nhận hàng, bán hàng; Điều độ, khai thác khách hàng vận tải, khai thác cước, thị trường vận chuyển; Làm thủ tục hải quan, công tác hiện trường, giao nhận hàng hóa, chứng từ.  

Sau một thời gian công tác, có thể đảm nhận vị trí cao hơn, như trưởng/phó phòng, CEO hoặc các vị trí quản lý khác.

Tư vấn: 0901 645 245