Chương trình Marketing (Digital Marketing) nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng; có kiến thức cơ bản về kinh doanh, quản lý và marketing; có kỹ năng tác nghiệp marketing trên môi trường số; sử dụng được các công cụ hỗ trợ và thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số.

- Kiến thức 

+ Hiểu được các vấn đề cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật, quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về tin học, tiếng Anh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu được các nội dung liên quan đến cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; cạnh tranh, độc quyền, các quy luật trong nền kinh tế thị trường, phương pháp lựa chọn kinh tế của người tiêu dùng và của doanh nghiệp; những quy định cơ bản về luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Hiểu được các nội dung cơ bản thống kê kinh doanh, nguyên lý marketing, nguyên lý quản trị, thương mại điện tử và khởi sự kinh doanh; 

+ Hiểu được các nội dung cơ bản để thực hiện kỹ năng của ngành marketing, cụ thể nghiên cứu marketing, quản trị quan hệ khách hàng, thiết kế đồ họa truyền thông, hành vi người tiêu dùng (bao gồm hành vi người tiêu dùng trên môi trường số), bán lẻ trực tuyến;

+ Hiểu được nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu, bản chất các nghiệp vụ:

 * Digital marketing trên cơ sở kiến thức tổng quan về phát triển chiến lược và thực hiện digital marketing; Marketing trên phương tiện mạng xã hội (Social Media Marketing) qua các nền tảng facebook, youtube, tiktok. 

* Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO):  Marketing trên công cụ tìm kiếm (SEM), PPC (Quảng cáo trả phí trên mỗi lượt click), cơ chế hoạt động của Google, quy trình SEO; On-page, Off-page SEO.

* Email markeiting bao gồm các nguyên tắc cơ bản của email; phễu marketing; thiết kế email, phát triển danh sách khách hàng, viết thư điện tử...

* Thực hiện tác nghiệp Content Marketing: Xây dựng kế hoạch tiếp thị nội dung; xác định mục tiêu; định vị đối tượng; xây dựng nội dung; chọn kênh phân phối nội dung; tổ chức phân phối nội dung; tương tác đối tượng; đánh giá kế hoạch marketing nội dung.

* Phân tích và thiết kế website với các yêu cầu chung của một website bán hàng trực tuyến (giao diện, điều hướng, nội dung, cá nhân hóa; yêu cầu về kỹ thuật thiết kế website bán hàng trực tuyến, tương thích, thân thiện, kết nối); các nguyên tắc quan trọng về thiết kế và các vấn đề quản trị website và cơ sở dữ liệu.

* Hiểu được bản chất của quản trị marketing trong doanh nghiệp để áp dụng vào thực tiễn kinh doanh trên môi trường Internet và môi trường thực (môi trường vật lý).

+ Hiểu được bản chất quản trị thương hiệu: xác định các thành tố thương hiệu; thiết lập quy trình quản trị thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu; thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu; thành phần tham gia sự kiện, quy trình tổ chức sự kiện; nội dung chủ đề sự kiện, kế hoạch tổ chức sự kiện; quy trình tổ chức điều hành và kiểm soát các hoạt động tổ chức sự kiện.  

+ Hiểu được bản chất, các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp và các yếu tố ảnh hướng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp; các nội dung trong quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vai trò của đạo đức kinh doanh, các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động của doanh nghiệp.

+ Hiểu được bản chất marketing khách hàng tổ chức; tiến trình mua của khách hàng tổ chức; chiến lược marketing mix trong hoạt động marketing khách hàng tổ chức;  những vấn đề cơ bản về marketing dịch vụ;các thành phần của marketing dịch vụ. 

+ Hiểu được bản chất những vấn đề cơ bản về hoạt động thương lượng; qui trình tổ chức thương lượng, biết cách vận dụng các kỹ thuật chiến lược và chiến thuật được sử dụng trong thương lượng.

- Kỹ năng 

+ Thực hiện nghiệp vụ nghiên cứu thị trường trên môi trường vật lý, môi trường số; cách thức thu hút và duy trì mối quan hệ với khách hàng; 

+ Thực hiện các nghiệp vụ cụ thể marketing trên phương tiện mạng xã hội (Social media Marketing) qua các nền tảng facebook bao gồm: Chiến lược phát triển nội dung cho fanpage (hồ sơ trang, trang nhóm, trang kinh doanh, lên lịch đăng nội dung, phát trực tiếp, quy trình viết nội dung quảng cáo, đánh giá fanpage..), cách phát triển youtube chuẩn SEO, quay, dựng và quảng cáo trên youtube, tiktok (tạo tài khoản, hoàn thành hồ sơ, tài khoản chuyên nghiệp; sáng tạo nội dung: cách tạo, định dạng, âm nhạc, hashtags, tần suất đăng bài…);

+ Chọn công cụ, phễu marketing qua email marketing, phát triển danh sách khách hàng theo những điều hướng khác nhau (nhóm khách hàng doanh nghiệp sở hữu để tái marketing)

+ Phân tích và thiết kế website bán hàng trực tuyến về giao diện, tính điều hướng, tương thích, nội dung, theo dõi hành trình khách hàng; bố cục của website bán hàng trực tuyến thân thiện người dùng, thân thiện với google.

+ Thực hiện được các tác nghiệp marketing số như: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO): phân tích mục tiêu kinh doanh, nghiên cứu, phân tích và phát triển từ khóa (Key words), xem xét tối ưu hóa nội dung, kiểm tra và đo lường; thực hiện tác nghiệp tối ưu hóa trên trang (on page seo); traffic website và các công cụ khác.

+  Thực hiện được nghiệp vụ tiếp thị nội dung/content marketing: xây dựng kế hoạch tiếp thị nội dung; xác định mục tiêu; định vị đối tượng; xây dựng nội dung; chọn kênh phân phối nội dung; tổ chức phân phối nội dung; tương tác đối tượng; đánh giá kế hoạch tiếp thị nội dung;

+ Triển khai các hoạt động quản trị marketing trên môi trường Internet và môi trường thực (môi trường vật lý).

+ Lập được kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi; triển khai thực hiện được các chương trình quảng cáo, khuyến mãi; Đánh giá được hiệu quả các chương trình quảng cáo, khuyến mãi.

+ Thực hiện được nghiệp vụ quản trị thương hiệu: xác định các thành tố thương hiệu; thiết lập quy trình quản trị thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu; thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu; Lập được kế hoạch tổ chức sự kiện; thực hiện được quy trình chuẩn bị; tổ chức điều hành và kiểm soát các hoạt động tổ chức sự kiện. Nhận diện được các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp, đánh giá được thực trạng văn hóa doanh nghiệp. Xác định được các hành vi đạo đức kinh doanh và đánh giá được thực trạng đạo đức trong hoạt động của doanh nghiệp.

+ Phân tích được hệ thống marketing khách hàng tổ chức; Phân tích được tiến trình mua của khách hàng tổ chức; Xây dựng chiến lược marketing mix trong marketing khách hàng tổ chức; Nhận diện các thành phần của marketing dịch vụ vả năm khoảng cách chất lượng dịch vụ; phân tích, đánh giá từng thành phần của marketing dịch vụ. Vận dụng nhận diện, phân tích nhằm cải thiện hoat động marketing dịch vụ đối với doanh nghiệp. Thực hiện được các kỹ năng thương lượng và cách thức xem xét, ứng xử trước các tình huống thương lượng; Tổ chức được cuộc thương lượng, sử dụng những chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật cụ thể để thương lượng thành công.

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ như: tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu của ngành đào tạo theo quy định của Nhà trường.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân: tôn trọng pháp luật kinh doanh, các luật liên quan đến an ninh mạng, truyền thông quảng cáo..., sáng tạo, chịu được áp lực cao; 

+ Trách nhiệm đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ: chịu trách nhiệm với công việc được phân công, có năng lực làm việc độc lập, làm việc trong môi trường áp lực cao, xây dựng mối quan hệ làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đồng nghiệp và các đối tác; cẩn thận, trung thực, tôn trọng khách hàng, tự tin, năng động, có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực;

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc liên quan đến thị trường, môi trường kinh doanh, hành vi người tiêu dùng, sự thay đổi nhu cầu và thị hiếu khách hàng, hệ thống kênh phân phối và các hình thức truyền thông mới.

Mã MH

Tên môn học

Tổng số

Tín chỉ

Giờ

3.1. Các môn học chung

19.5

435

1

Giáo dục chính trị

4

75

2

Pháp luật

1.5

30

3

Giáo dục thể chất

2

60

4

Giáo dục QP&AN

3.5

75

5

Tin học

3

75

6

Tiếng Anh

5.5

120

3.2. Các môn học chuyên môn

66

1485

3.2.1. Môn học cơ sở

37.5

735

3.2.1.1. Môn thuộc lĩnh vực đào tạo

5

90

7

Luật kinh tế

2.5

45

8

Kinh tế vi mô

2.5

45

3.2.1.2 Môn thuộc nhóm ngành đào tạo

11.5

225

9

Thống kê kinh doanh

2.5

45

10

Marketing căn bản

2.5

45

11

Quản trị học

2.5

45

12

Khởi sự kinh doanh

2

45

13

Thương mại điện tử

2

45

3.2.1.3. Môn thuộc ngành đào tạo

21

420

a. Môn tiên quyết

2.5

45

14

Tổng quan Digital marketing

2.5

45

b. Môn hỗ trợ

18.5

375

15

Bán lẻ trực tuyến

2.5

45

16

Nghiên cứu Marketing

2.5

45

17

Quản trị quan hệ khách hàng 

2.5

45

18

Thiết kế đồ họa truyền thông 

2

45

19

Email marketing

2.5

45

20

Phân tích và Thiết kế website

2

45

21

Hành vi người tiêu dùng

2

45

22

Tiếng Anh ngành Marketing (Digital marketing)

2.5

60

3.2.2. Môn học chuyên môn sâu

23

615

23

Marketing truyền thông mạng xã hội 

3

60

24

Quản trị marketing

3

60

25

Content marketing

3

60

26

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

3

60

27

Quảng cáo và Khuyến mãi

3

60

28

Thực hành ngành Marketing (Digital marketing)

3

90

29

Thực tập tốt nghiệp ngành Marketing (Digital marketing)

5

225

3.2.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

6

135

30

Quản trị thương hiệu 

2

45

31

Tổ chức sự kiện

2

45

32

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

2

45

33

Marketing dịch vụ

2

45

34

Marketing khách hàng tổ chức

2

45

35

Kỹ năng thương lượng

2

45

Tổng cộng

85.5

1920

Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các doanh nghiệp ở những vị trí: Nhân viên marketing digital marketing (chuyên trách các công việc marketing trực tuyến như SEO, Social media, Paid media, quản lý fanpage… ), nhân viên truyền thông số; nhân viên cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (thiết kế website, social media agency...), nhân viên sáng tạo nội dung; nhân viên bán hàng và marketing trực tuyến (Sales & marketing online), dịch vụ khách hàng, bán hàng, phân phối và cung ứng sản phẩm, dịch vụ, marketing trên môi trường Internet và môi trường vật lý.

Sau một thời gian làm việc, có thể đảm nhận vị trí cao hơn như: Trưởng nhóm bán hàng; giám sát bán hàng khu vực; giám sát kinh doanh trực tuyến; trưởng phòng kinh doanh; trưởng bộ phận marketing số, có thể tự khởi nghiệp và học lên bậc cao hơn.

Tư vấn: 0901 645 245