Chương trình Marketing thương mại nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng; có kiến thức cơ bản về kinh doanh, quản lý và marketing; có kỹ năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ marketing thương mại; sử dụng được các công cụ hỗ trợ và thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Kiến thức 

+ Hiểu được các vấn đề cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật, quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về tin học, tiếng Anh theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu được các nội dung liên quan đến cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; cạnh tranh, độc quyền, các quy luật trong nền kinh tế thị trường, phương pháp lựa chọn kinh tế của người tiêu dùng và của doanh nghiệp; những quy định cơ bản về pháp luật kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Hiểu được các nội dung cơ bản nguyên lý kế toán, quản trị chất lượng, nguyên lý quản trị, thương mại điện tử và khởi sự kinh doanh; 

+ Hiểu được nội dung nền tảng, hỗ trợ để thực hiện kỹ năng của ngành marketing thương mại, cụ thể cung cấp kiến thức, kỹ năng kinh tế thương mại, nguyên lý marketing, nghiên cứu marketing, thiết kế đồ họa truyền thông marketing, quản trị giá, marketing bán lẻ, hành vi người tiêu dùng, tiếng anh ngành marketing thương mại để vận dụng thực hành nghề nghiệp;

+ Hiểu được nội dung, bản chất các nghiệp vụ chuyên môn của ngành marketing thương mại, cụ thể quản trị kênh phân phối, quảng cáo và khuyến mãi, quan hệ công chúng, marketing trực tuyến, bán hàng và quản trị bán hàng, conntent marketing/marketing nội dung để vận dụng vào thực hành nghề nghiệp.

- Kỹ năng 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ xây dựng và phát triển kênh phân phối: thiết kế kênh phân phối; tuyển chọn các thành viên kênh phân phối; động viên, khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối; đánh giá thành viên kênh phân phối; quản trị xung đột trong kênh phân phối; thực hiện hoạt động phân phối vật hàng hóa

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ tổ chức hoạt động bán hàng: xác định tâm thế và kỹ năng cần thiết của nhân viên bán hàng; lập kế hoạch bán hàng; thực hiện quy trình bán hàng và quản trị bán hàng (tổ chức lực lượng bán hàng, đào tạo, huấn luyện, thực hiện chính sách đãi ngộ (lương, thưởng…) và đánh giá lực lượng bán hàng); 

 + Thực hiện thành thạo nghiệp vụ tổ chức thực hiện quảng cáo, khuyến mãi: lập kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi; thực hiện chương trình và đánh giá hiệu quả chương trình quảng cáo, khuyến mại; quan hệ công chúng (thực hiện quan hệ báo chí, tổ chức các sự kiện thương mại, xây dựng kế hoạch tài trợ, lập kế hoạch và xử lý khủng hoảng); 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ tiếp thị trực tuyến: phân tích và xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến; thiết kế và biên tập website chuẩn SEO; quảng cáo trên Google Adwords và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO: Search Engine Optimization ), Xây dựng chiến lược nội dung fanpage và quảng cáo Facebook, Thực hiện chiến dịch Email marketing

+ Thực hiện được nghiệp vụ tiếp thị/marketing khách hàng tổ chức: phân tích hệ thống B2B Marketing; nghiên cứu hành vi mua của khách hàng tổ chức; xây dựng chiến lược marketing mix trong B2B marketing (B2B: Business to Business);

+ Thực hiện được nghiệp vụ tiếp thị nội dung/content marketing: xây dựng kế hoạch tiếp thị nội dung; xác định mục tiêu; định vị đối tượng; xây dựng nội dung; chọn kênh phân phối nội dung; tổ chức phân phối nội dung; tương tác đối tượng; đánh giá kế hoạch tiếp thị nội dung;

+ Thực hiện được nghiệp vụ quản trị thương hiệu: xác định các thành tố thương hiệu; thiết lập quy trình quản trị thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu; thực hiện quy trình truyền thông thương hiệu; xây dựng các biện pháp tự bảo vệ thương hiệu; 

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ như: tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu của ngành đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân: tôn trọng pháp luật kinh doanh, các luật liên quan đến an ninh mạng, truyền thông quảng cáo..., sáng tạo, chịu được áp lực cao; 

+ Trách nhiệm đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ: chịu trách nhiệm với công việc được phân công, có năng lực làm việc độc lập, làm việc trong môi trường áp lực cao, xây dựng mối quan hệ làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đồng nghiệp và các đối tác; cẩn thận, trung thực, tôn trọng khách hàng, tự tin, năng động, có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực;

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc liên quan đến thị trường, môi trường kinh doanh, hành vi người tiêu dùng, sự thay đổi nhu cầu và thị hiếu khách hàng, hệ thống kênh phân phối và các hình thức truyền thông mới.

Mã MH

Tên môn học

Tổng số

Tín chỉ

Giờ

3.1. Các môn học chung

19,5

435

0042011

Giáo dục chính trị

4

75

0032071

Pháp luật

1,5

30

0032031

Giáo dục thể chất

2

60

0032021

Giáo dục QP&AN

3,5

75

0032141

Tin học

3

75

0052261

Tiếng Anh

5,5

120

3.2. Các môn học chuyên môn

64,5

1455

3.2.1. Môn học cơ sở

35,5

705

3.2.1.1. Môn thuộc lĩnh vực đào tạo

5,0

90

0032042

Luật kinh tế

2,5

45

0162183

Kinh tế vi mô

2,5

45

3.2.1.2 Môn thuộc nhóm ngành đào tạo

11,5

225

0012274

Nguyên lý kế toán

2,5

45

0022310

Quản trị chất lượng 

2,5

45

0022364

Quản trị học

2,5

45

0162120

Khởi sự kinh doanh

2

45

0162740

Thương mại điện tử

2

45

3.2.1.3. Môn thuộc ngành đào tạo

19,0

390

a. Môn tiên quyết

 

 

0022215

Marketing căn bản

2.5

45

b. Môn hỗ trợ

 

 

0162174

Kinh tế thương mại

2,5

45

0022255

Nghiên cứu Marketing

2,5

45

0022680

Quản trị quan hệ khách hàng

2

45

0032115

Thiết kế đồ họa truyền thông marketing

2

45

0022825

Quản trị giá

1,5

30

0022195

Marketing bán lẻ

1,5

30

0022095

Hành vi khách hàng

2,0

45

0052105

Tiếng Anh ngành Marketing thương mại

2,5

60

3.2.2. Môn học chuyên môn sâu

23

615

0022376

Quản trị kênh phân phối 

3

60

0022036

Bán hàng và Quản trị bán hàng

3

60

0022496

Quảng cáo và khuyến mãi

3

60

0022276

Quan hệ công chúng

3

60

0022806

Marketing trực tuyến

3

60

0022526

Thực hành ngành Marketing thương mại

3

90

0022576

Thực tập tốt nghiệp ngành Marketing thương mại

5

225

3.2.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

6

135

0022460

Quản trị thương hiệu 

2

45

0022810

Content marketing

2

45

0022230

Tổ chức sự kiện

2

45

0022610

Marketing khách hàng tổ chức

2

45

0022220

Marketing dịch vụ

2

45

0022155

Kỹ năng lãnh đạo

2

45

Tổng cộng

84

1.890

Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các doanh nghiệp ở những vị trí: phát triển thị trường, phát triển hệ thống phân phối, bán hàng, quan hệ công chúng, quản trị thương hiệu, tiếp thị nội dung (Content marketing), tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), digital marketing (DM).

Sau một thời gian làm việc, có thể đảm nhận vị trí cao hơn như: Trưởng nhóm bán hàng; giám sát bán hàng khu vực; giám sát kinh doanh; trưởng phòng kinh doanh; trưởng bộ phận marketing.

Tư vấn: 0901 645 245