Chương trình Quản trị khách sạn nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng; có kiến thức cơ bản về du lịch, khách sạn, thể thao, dịch vụ cá nhân; có kỹ năng thực hành thành thạo về quản trị khách sạn; sử dụng được các công cụ hỗ trợ và thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Kiến thức 

+ Hiểu được các vấn đề cơ bản về chính trị, xã hôi, pháp luật, quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về tin học, tiếng Anh theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu và vận dụng được các nội dung liên quan đến cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; cạnh tranh, độc quyền, các quy luật trong nền kinh tế thị trường, phương pháp lựa chọn kinh tế của người tiêu dùng và của doanh nghiệp; những quy định cơ bản về pháp luật kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

+ Hiểu được các nội dung cơ bản về  nguyên lý kế toán, tâm lý khách du lịch, quản trị học, khởi sự kinh doanh và thương mại điện tử từ đó vận dụng vào nhóm ngành đào tạo khách sạn, nhà hàng; 

+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch và các kiến thức cơ sở hỗ trợ cho ngành Quản trị khách sạn, như: Lý thuyết marketing du lịch, nghệ thuật cắm hoa, nghiệp vụ bar, văn hóa du lịch, kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh ngành quản trị khách sạn để vận dụng vào thực hành nghề nghiệp;

+ Hiểu được nội dung, bản chất các nghiệp vụ chuyên môn của ngành quản trị khách sạn như: Quản trị bộ phận tiền sảnh, quản trị bộ phận buồng, quản trị chất lượng dịch vụ, tổ chức dịch vụ giải trí, tổ chức kinh doanh M.I.C.E trong khách sạn để vận dụng vào thực hành nghề nghiệp.

- Kỹ năng 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ quản trị bộ phận tiền sảnh: Lập kế hoạch công việc, phân công lao động, tổ chức đào tạo (training), giám sát hoạt động, thiết lập giá buồng, phân tích kết quả kinh doanh; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ quản trị bộ phận buồng: Lập kế hoạch công việc, phân công lao động, tổ chức đào tạo (training), kiểm soát chất lượng vệ sinh, đồ vải, an toàn; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ quản trị chất lượng dịch vụ: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, thiết kế dịch vụ, xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, thiết kế công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ, thiết kế phiếu khảo sát khách hàng; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ tổ chức dịch vụ giải trí: Tổ chức dịch vụ Spa, tổ chức dịch vụ tại khu vực hồ bơi, tổ chức dịch vụ tại phòng gym, tổ chức dịch vụ tại khu vui chơi trẻ em, tổ chức hoạt động giải trí trong chương trình sự kiện, tổ chức lớp hướng dẫn nấu ăn, tổ chức dịch vụ Golf; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ tổ chức kinh doanh M.I.C.E trong khách sạn: Tiếp xúc khách hàng, lập kế hoạch tổng thể, đàm phán và ký kết hợp đồng, lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị tổ chức sự kiện MICE, tổ chức điều hành các hoạt động của sự kiện MICE; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ lễ tân: Nhận đặt buồng cho khách, thực hiện thủ tục check in, tiếp nhận và giải quyết phàn nàn cho khách, thực hiện thủ tục check out; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ phục vụ buồng: Vệ sinh buồng khách, vệ sinh buồng tắm, đón tiếp và bàn giao buồng cho khách, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, nhận bàn giao buồng và tiễn khách;

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ phục vụ ăn uống: Vệ sinh nhà hàng, vệ sinh dụng cụ; thực hiện các thao tác phục vụ ăn uống cơ bản; tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách; đặt bàn và phục vụ ăn Á; đặt bàn và phục vụ ăn Âu - Mỹ; phục vụ khách ăn uống tại buồng;

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ, như: tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu của ngành đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, cần mẫn, trung thực,có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội.

+ Trách nhiệm đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ: Tuân thủ đúng Luật lao động, Luật doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh; làm việc có phương pháp khoa học, có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, đoàn kết và hỗ trợ các thành viên trong nhóm/bộ phận hoàn thành mục tiêu đề ra.

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có tinh thần cầu tiến, có ý thức tự nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ. Luôn đúc kết kinh nghiệm và cải tiến công việc được giao. Thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc và sự phát triển của công nghệ.

Mã MH

Tên môn học

Tổng số

Tín chỉ

Giờ

3.1. Các môn học chung

19.5

435

0042011

Giáo dục chính trị

4

75

0032071

Pháp luật

1.5

30

0032031

Giáo dục thể chất

2

60

0032021

Giáo dục QP&AN

3.5

75

0032141

Tin học

3

75

0052261

Tiếng Anh

5.5

120

3.2. Các môn học chuyên môn

65

1455

3.2.1. Môn học cơ sở

35

705

3.2.1.1. Môn thuộc lĩnh vực đào tạo

5

90

0032042

Luật kinh tế

2.5

45

0162183

Kinh tế vi mô

2.5

45

3.2.1.2 Môn thuộc nhóm ngành đào tạo

11.5

225

0012274

Nguyên lý kế toán

2.5

45

0162555

Tâm lý khách du lịch

2.5

45

0022364

Quản trị học

2.5

45

0162120

Khởi sự kinh doanh

2

45

0162740

Thương mại điện tử

2

45

3.2.1.3. Môn thuộc ngành đào tạo

18.5

390

a. Môn tiên quyết

2.5

45

0162824

Tổng quan du lịch

2.5

45

b. Môn hỗ trợ

16

345

0162244

Lý thuyết marketing du lịch

2.5

45

0162250

Nghệ thuật cắm hoa

2

45

0162295

Nghiệp vụ bar

2

45

0162850

Văn hóa du lịch

1.5

30

0162210

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

2

45

0052175

Tiếng Anh ngành Quản trị khách sạn 1

2

45

0052185

Tiếng Anh ngành Quản trị khách sạn 2

2

45

0052195

Tiếng Anh ngành Quản trị khách sạn 3

2

45

3.2.2. Môn học chuyên môn sâu

23

615

0162466

Quản trị bộ phận tiền sảnh

3

60

0162456

Quản trị bộ phận buồng

3

60

0162476

Quản trị chất lượng dịch vụ

3

60

0162436

Tổ chức dịch vụ giải trí

3

60

0162796

Tổ chức kinh doanh M.I.C.E. trong khách sạn

3

60

0162656

Thực hành ngành Quản trị khách sạn

3

90

0162716

Thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn

5

225

3.2.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

7

135

0162355

Nghiệp vụ lễ tân

2.5

45

0162315

Nghiệp vụ buồng

2.5

45

0162265

Nghiệp vụ bàn 1

2

45

0162190

Kỹ năng bán hàng trong kinh doanh khách sạn

2

45

0162380

Nghiệp vụ thanh toán

2

45

0162930

Quản trị tiệc

2

45

Tổng cộng

84.5

1890

Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các khách sạn ở những vị trí: Bộ phận tiền sảnh, bộ phận buồng, nhà hàng, pha chế đồ uống, kinh doanh, giải trí, hội nghị.

Sau một thời gian làm việc, có thể đảm nhận vị trí quản lý cao hơn, như:Tổ trưởng, trưởng ca, trưởng bộ phận.

Tư vấn: 0901 645 245