Chương trình Kinh doanh thương mại nhằm đào tạo cử nhân thực hành trình độ cao đẳng, có nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng; có kiến thức cơ bản về kinh doanh, quản lý và kinh doanh thương mại; có kỹ năng thực hành thành thạo về kinh doanh thương mại; sử dụng được các công cụ hỗ trợ và thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Kiến thức

+ Hiểu được các vấn đề cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật, quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về tin học, tiếng Anh theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Hiểu được các nội dung cơ bản về pháp luật kinh tế và kinh tế vi mô để vận dụng vào lĩnh vực đào tạo là kinh doanh, quản lý (du lịch, khách sạn, nhà hàng);

+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, quản trị chất lượng, quản trị học, thương mại điện tử và khởi sự kinh doanh để vận dụng vào nhóm ngành đào tạo kinh doanh;

+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh doanh thương mại và các kiến thức cơ sở hỗ trợ cho ngành Kinh doanh thương mại như: Marketing căn bản, thương phẩm học hàng hóa, quản trị bán lẻ, tài chính doanh nghiệp, thống kế kinh doanh, tin học ứng dụng trong kinh doanh, tiếng Anh ngành Kinh doanh thương mại để vận dụng vào thực hành nghề nghiệp;

          + Hiểu được nội dung, bản chất các nghiệp vụ chuyên môn của ngành Kinh doanh thương mại như: Nghiệp vụ mua và vận chuyển hàng hóa, nghiệp vụ bao bì và kho hàng, nghiệp vụ bán hàng, xúc tiến thương mại, thiết lập và phát triển hệ thống phân phối, Marketing trực tuyến để vận dụng vào thực hành nghề nghiệp.

- Kỹ năng 

+ Thực hiện được nghiệp vụ phát triển thị trường, phát triển hệ thống phân phối: Nhận diện cơ hội thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng kế hoạch, thực hiện bán hàng; động viên, hỗ trợ, phối hợp thành viên trong hệ thống phân phối; đánh giá thành viên và xử lý xung đột trong hệ thống phân phối;

+ Thực hiện thành thạo quy trình nghiệp vụ mua hàng: Xác định nhu cầu, thời điểm và phương thức mua hàng; tìm kiếm và đánh giá nguồn cung; lập đơn đặt hàng/hợp đồng; theo dõi quá trình thực hiện đơn hàng, phối hợp tiếp nhận hàng, đánh giá sau khi mua hàng;

+ Thực hiện được nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa: hực hiện kế hoạch vận chuyển, tiếp nhận và xử lý các thông tin về hàng hóa; lựa chọn hình thức, phương tiện, điều kiện giao hàng; thực hiện giao nhận và chuyên chở hàng hóa; lập và xử lý các chứng từ giao nhận; 

+ Thực hiện được nghiệp vụ bao gói và lưu kho: Thực hiện các kỹ thuật về tiếp nhận, bảo quản, xuất kho hàng hóa; tham gia lập kế hoạch gắn với kho; xử lý các chứng từ kho trên sổ sách và phần mềm quản lý kho; chuẩn bị chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng; theo dõi, cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình lưu kho; lựa chọn, đóng gói, dán nhãn bao bì phù hợp;

+ Thực hiện được nghiệp vụ xúc tiến bán hàng: Xây dựng ngân sách xúc tiến; xây dựng chương trình xúc tiến (quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp) qua hình thức truyền thống và trực tuyến: quảng cáo trên công vụ tìm kiếm trả tiền (Google Adwords) và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO, truyền thông mạng xã hội;

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ bán hàng: Chuẩn bị trước khi bán hàng, tiếp xúc, chào bán hàng và xử lý những phàn nàn của khách hàng, kết thúc bán hàng; tổ chức lực lượng bán hàng;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xử lý phàn nàn và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng;

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ như tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu của ngành đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội;

+ Trách nhiệm đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ: Tuân thủ đúng Luật lao động, Luật doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh; làm việc có phương pháp khoa học, có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; đoàn kết và hỗ trợ các thành viên trong nhóm/bộ phận hoàn thành mục tiêu đề ra;

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có tinh thần cầu tiến, có ý thức tự nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ; luôn đúc kết kinh nghiệm và cải tiến công việc được giao; thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc và sự phát triển của công nghệ.

Mã MH

Tên môn học

Tổng số

Tín chỉ

Giờ

3.1. Các môn học chung

19,5

435

0042011

Giáo dục chính trị

4

75

0032071

Pháp luật

1,5

30

0032031

Giáo dục thể chất

2

60

0032021

Giáo dục QP&AN

3,5

75

0032141

Tin học

3

75

0052261

Tiếng Anh

5,5

120

3.2. Các môn học chuyên môn

66,5

1440

3.2.1. Môn học cơ sở

38

720

3.2.1.1. Môn thuộc lĩnh vực đào tạo

5

90

0032042

Luật kinh tế

2,5

45

0162183

Kinh tế vi mô

2,5

45

3.2.1.2. Môn thuộc nhóm ngành đào tạo

11,5

225

0012274

Nguyên lý kế toán

2,5

45

0022310

Quản trị chất lượng

2,5

45

0022364

Quản trị học

2,5

45

0162120

Khởi sự kinh doanh

2

45

0162740

Thương mại điện tử

2

45

3.2.1.3. Môn thuộc ngành đào tạo

21,5

405

a. Môn tiên quyết

2,5

45

0022695

Tổng quan kinh doanh thương mại

2,5

45

b. Môn hỗ trợ

19

360

0022215

Marketing căn bản

2,5

45

0022705

Thương phẩm học hàng hóa

2,5

45

0022305

Quản trị bán lẻ

2,5

45

0152225

Tài chính doanh nghiệp

3

60

0152315

Thống kê kinh doanh

3

60

0032165

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

2,5

45

0052445

Tiếng Anh ngành Kinh doanh thương mại

3

60

3.2.2. Môn học chuyên môn sâu

23

615

0022716

Nghiệp vụ mua và vận chuyển hàng hóa

3

60

0022786

Nghiệp vụ bao bì và kho hàng

3

60

0022736

Xúc tiến thương mại

1,5

30

0022746

Thiết lập và phát triển hệ thống phân phối

1,5

30

0032195

Marketing trực tuyến

3

60

0022756

Nghiệp vụ bán hàng và tổ chức lực lượng bán hàng

3

60

0022766

Thực hành ngành Kinh doanh thương mại

3

90

0022776

Thực tập tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại

5

225

3.2.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

5,5

105

0022160

Kỹ năng thương lượng

1,5

30

0022380

Quản trị kinh doanh dịch vụ

2,5

45

0022655

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

1,5

30

0022680

Quản trị quan hệ khách hàng

2

45

0162970

Luật áp dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu

2

45

0162910

Thư tín thương mại

2

45

Tổng cộng

86

1875

Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại ở vị trí như: Bán hàng/ tư vấn bán hàng, phát triển thị trường, phát triển kênh phân phối, chăm sóc khách hàng, kinh doanh thương mại điện tử, vận chuyển, giao nhận, kho hàng, mua hàng, xúc tiến bán hàng, phụ trách ngành hàng.

Sau một thời gian làm việc, có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như: Trưởng bộ phận bán hàng, Trưởng ngành hàng, Phụ trách/ Giám sát bán hàng khu vực, Cửa hàng trưởng, Trưởng bộ phận kho hàng.

Tư vấn: 0901 645 245