Bộ GD-ĐT công bố cấu trúc và biểu điểm đề thi Tốt nghiệp THPT từ 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025.

Cụ thể, về cấu trúc, đề Ngữ văn theo hình thức tự luận, thi trong thời gian 120 phút, gồm hai phần Đọc hiểu và Viết.

Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm với ba phần tương ứng với ba dạng thức câu hỏi trắc nghiệm khác nhau.

Phần I gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm với 4 phương án; yêu cầu thí sinh chọn một đáp án đúng. Thí sinh được 0,25 điểm nếu làm đúng mỗi câu.

Phần II gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý, thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. Chọn chính xác, thí sinh sẽ được 0,1 điểm một câu; 0,25 điểm nếu đúng hai câu; 0,5 và 1 điểm nếu làm đúng 3 và 4 câu.

Phần III gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn, yêu cầu thí sinh tô chọn đáp án. Với môn Toán, mỗi câu đúng, thí sinh được 0,5 điểm; các môn khác là 0,25 điểm.

Tổng điểm tối đa toàn bài thi trắc nghiệm là 10. Thời gian làm bài và số lượng câu hỏi của từng môn như sau:

Cấu trúc định dạng đề thi là là căn cứ để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cho kỳ thi./.