Hội nghị tổng kết chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

Ngày 31/8 vừa qua, trường Cao đẳng Thương mại đã tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. 

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Văn Sang - Phó Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị và giảng viên toàn trường.

Tại Hội nghị, TS. Bùi Thị Lệ - Trưởng phòng Đào tạo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Theo đó, nhà trường tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, chương trình môn học các ngành theo hệ thống GDNN; triển khai kế hoạch thực tế chuyên môn nghề nghiệp đối với sinh viên; tăng khả năng tác nghiệp, trong thực hành, thực tập, thúc đẩy thực tập học việc trong sinh viên; xây dựng và điều chỉnh thời khóa biểu, tiến độ đào tạo phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai tổ chức giảng dạy trực tiếp tại trường phù hợp; tình hình tuyển sinh vẫn gặp khó khăn do cơ chế tuyển sinh các trường đại học khá đa dạng với nhiều hình thức xét tuyển tạo điều kiện cho thí sinh dễ trúng tuyển; xu hướng lựa chọn ngành học của xã hội có sự thay đổi, dẫn đến mất cân đối ngành nghề, một số khoa bị thiếu giờ giảng...; 

Bên cạnh đó công tác xuất bản Bản tin khoa học và tổ chức Hội thảo được tổ chức đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra; công tác tư liệu - thư viện đảm bảo kịp thời phục vụ cho hoạt động đào tạo của Nhà trường và cơ bản đã có những bước đổi mới hơn so với trước đây; công tác rà soát, tu chỉnh và biên soạn bài giảng chung cơ bản đảm bảo được tiến độ công việc đề ra, bám sát CTMH; tác giả biên soạn có trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần cầu thị trong việc phản hồi, tiếp thu và chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng...

Các ý kiến của đại biểu trao đổi tại Hội nghị đều nhất trí với những kết quả, điểm mạnh và điểm tồn tại về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học mà Báo cáo nêu ra, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. 

Kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám hiệu và ý kiến đóng góp của thầy cô giáo, trong thời gian tới, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường sẽ chú trọng phát triển về quy mô nhưng vẫn phải chú trọng phát triển chất lượng, khẳng định thương hiệu. Trong đó cần tập trung đầu tư vào con người, phát triển đội ngũ, đầu tư, hỗ trợ CBGV nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của hệ thống GDNN.