Hội nghị sinh viên năm học 2023-2024

Ngày 19/8, Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức hội nghị sinh viên năm học 2023-2024 và khen thưởng cho các nhân, tập thể có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học. 

Hội nghị sinh viên năm học 2023-2024

Hội nghị nhằm đánh giá công tác sinh viên năm học 2022-2023, quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024; đồng thời để tiếp thu, giải quyết những đề xuất, góp ý, nguyện vọng kịp thời của sinh viên trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục trong Nhà trường. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Văn Sang - Phó Hiệu trưởng; trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đoàn thể; sinh viên đại diện Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Chủ nhiệm các CLB và sinh viên đạt danh hiệu thi đua xuất sắc năm học 2022-2023.

TS. Bùi Thị Lệ - Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết

Mở đầu hội nghị, TS. Bùi Thị Lệ - Trưởng phòng Đào tạo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác sinh viên năm học 2022-2023 và nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Các bạn sinh viên đại diện tập thể lớp phát biểu ý kiến tại hội nghị 

Tại hội nghị năm nay, nhiều bạn sinh viên đại diện cho tập thể lớp mình đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng nêu lên vướng mắc cần được giải đáp. Những câu hỏi của sinh viên được TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng và trưởng các bộ phận liên quan cơ bản giải đáp thỏa đáng. Một số ý kiến đề xuất của sinh viên thiết thực sẽ đuợc Nhà trường giải quyết trong thời gian tới. 

TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng chủ trì hội nghị 

Ghi nhận những thành tích trong năm học 2022 - 2023, Nhà trường trao tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại cho 15 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc tiêu biểu”; 10 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi tiêu biểu” cùng 06 sinh viên tích cực trong phong trào nghiên cứu khoa học. 

TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng kết luận Hội nghị sinh viên năm học 2023 - 2024

Kết luận hội nghị, TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những kết quả mà sinh viên toàn trường đã đạt được trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào; Trong năm học 2023-2024 này Trường Cao đẳng Thương mại sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành sát sao để công tác giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục ngày càng hoàn thiện.

Một số hình ảnh về Hội nghị sinh viên năm học 2023-2024

Ảnh: Thanh Tân