Hoạt động chuyên môn

Ngày 27-4, Trường Cao đẳng Thương mại ký Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Quốc tế VIB Sông Hàn, Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam và Công ty Cổ phần giao nhận Vận chuyển Quốc tế nhằm hỗ trợ thực tập, thực tế nghề nghiệp, tuyển dụng, đào tạo và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
date 20/06/2023