Bồi dưỡng “Kỹ năng lãnh đạo” cho cán bộ chủ chốt

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ cấp trung. Ngày 13/6, Trường Cao đẳng Thương mại phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng “Kỹ năng lãnh đạo” cho cán bộ chủ chốt của trường.

Tham dự chương trình về phía Đại học Thái Nguyên có: GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; Ủy viên Hội đồng GS Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng GS Ngành Khoa học Giáo dục  - Tác giả trình bày chuyên đề Kỹ năng lãnh đạo; PGD.TS. Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Thái Nguyên; TS. Ngô Giang Nam - Phó Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên.

Về phía Trường Cao đẳng Thương mại: có TS. Võ Hồng Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Tri Vũ – Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Văn Sang – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Quý Nhẫn – Phó Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong suốt thời gian qua, Trường Cao đẳng Thương mại đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, Bộ Công Thương (Bộ chủ quản) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên rà soát và cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, gắn với các chức danh quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ.

TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng cảm ơn GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; Ủy viên Hội đồng GS Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng GS Ngành Khoa học Giáo dục - Tác giả trình bày chuyên đề Kỹ năng lãnh đạo trong chương trình và PGD.TS. Nguyễn Xuân Trường, TS. Ngô Giang Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Nhà trường trong suốt thời gian qua. TS. Võ Hồng Sơn khẳng định vai trò công tác bồi dưỡng cán bộ chủ chốt là một xu thế quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Những nội dung trong chương trình bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực, bổ ích, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng trong giải quyết công đáp ứng yêu cầu của Trường Cao đẳng Thương mại trong giai đoạn mới.

TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cảm ơn GS.TS Phạm Hồng Quang

Bằng kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm của GS.TS Phạm Hồng Quang đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực và quan trọng nhất để truyền đạt; trang bị, bổ sung phương pháp luận và cách vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; xây dựng tư duy, tầm nhìn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho các cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Thương mại, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong bối cảnh mới, đảm bảo sự phát triển bền vững.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; Ủy viên Hội đồng GS Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng GS Ngành Khoa học Giáo dục - Tác giả trình bày chuyên đề Kỹ năng lãnh đạo