Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh Chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN LỚP ÔN TẬP
TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

1. Sinh viên xem danh sách ôn tập và lịch học tại đây

2. Danh sách sinh viên đã nộp lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra (Dữ liệu chốt đến ngày 30/8/2023): Tại đây

3. Vì số lượng sinh viên đăng ký ôn tập lớp thứ 3/5/7 quá ít không thể mở được lớp nên đã dồn tất cả vào lớp ôn tập thứ 2/4/6. 

4. Thời gian ôn tập: 

- Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 18/9/2023 (02 tuần)

- 3 buổi/tuần (Thứ Hai - Tư - Sáu), 3 tiết/buổi (từ 18h00 đến 20h25)

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Diệu Linh, điện thoại: 0905 011 082)

Trân trọng./.