Kế hoạch tổ chức vòng sơ tuyển cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” – Startup Kite 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức vòng sơ tuyển cuộc thi 
“Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” – Startup Kite 2023

Căn cứ công văn số 1715/TCGDNN-HSSV ngày 23/8/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức cuộc thi Startup Kite 2023, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN);

Trường Cao đẳng Thương mại triển khai kế hoạch vòng sơ tuyển cuộc thi Startup Kite 2023 đến toàn thể sinh viên nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, khơi dậy những ý tưởng kinh doanh.

- Tìm kiếm và tuyên dương những ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi, tính mới, độc đáo gắn kết với thực tiễn; đồng thời là cơ sở để nhà trường đề cử tham gia vòng bán kết ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên do Tổng cục GDNN tổ chức. 

2. Yêu cầu 

- Các dự án khởi nghiệp tham gia dự thi phải là ý tưởng/sản phẩm của chính tác giả/nhóm tác giả và chưa được công bố hay tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

- Các ý tưởng có tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi, giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội.

II. Đối tượng dự thi

- Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp.

- Đối tượng dự thi có thể đăng ký theo hình thức một thí sinh hoặc đội thí sinh (một đội không quá 3 người).

- Mỗi thí sinh/đội thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

III. Lĩnh vực dự thi và tiêu chí chấm điểm

1. Lĩnh vực dự thi

- Các ngành nghề, sản xuất kinh doanh mà Nhà nước không cấm.

- Khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, thương mại điện tử, quản trị khởi nghiệp; các ý tưởng sáng tạo, tư duy mới, độc đáo và phát triển bền vững.

2. Tiêu chí chấm điểm

- Đơn giản: Khách hàng dễ dàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 

- Sáng tạo: Giải pháp tạo ra giá trị khác biệt cho đối tượng sử dụng.

- Tác động: Sản phẩm có ứng dụng tác động thực tế và quan trọng đối với xã hội, khách hàng, và doanh nghiệp/cá nhân.

- Khả năng nhân rộng: Mô hình có tiềm năng nhân rộng sản phẩm/thị trường.

- Ứng dụng công nghệ: Thể hiện ý tưởng vượt trội thông qua ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả.

IV. Chương trình cuộc thi

1. Vòng sơ tuyển: Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 29/9/2023

- Thí sinh/đội thí sinh gửi bài dự thi (mẫu dự thi theo form đính kèm) về Trung tâm Đối ngoại - Truyền thông - Tuyển sinh (cô Vân -Tầng 1- Khu hành chính). Hạn chót nhận bài dự thi: Trước 17h00 ngày 14/9/2023. 

- Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 19/9/2023: Giảng viên (Khoa QTKD) xem xét và chọn ra tối đa 03 ý tưởng có chất lượng tốt nhất để giới thiệu tham gia vòng bán kết do Tổng cục GDNN tổ chức. Kết quả sẽ được Nhà trường thông báo qua địa chỉ email của thí sinh/đội thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi và trên Fanpage nhà trường.

- Từ ngày 20/9/2023 đến ngày 29/09/2023: Các thí sinh/đội thí sinh lọt vào vòng bán kết được giảng viên tư vấn và hướng dẫn hồ sơ dự thi.

2. Vòng bán kết : dự kiến 05 ngày trong tháng 10, 11 năm 2023.

Nhà trường sẽ thông báo địa điểm và hình thức tổ chức thi đến các thí sinh/đội thí sinh được lựa chọn vào vòng bán kết.

3. Vòng chung kết: Dự kiến tổ chức vào tháng 11, 12 tại Quảng Nam.

Lưu ý: Sinh viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký theo form đính kèm gửi trực tiếp tại địa chỉ email cô Thanh Vân (thanhvan2729@gmail.com) hoặc liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Đối ngoại - Truyền thông - Tuyển sinh tầng 1 khu hiệu bộ để được hướng dẫn đăng ký.

File đính kèm
Tập tin: Phiếu đăng ký dự thi