DS thi KTHP HK2 2022-2023, Đợt 2 - Lần 2 (SBD-Phong thi)

Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo danh sách thi KTHP HK2 2022-2023, Đợt 2 - Lần 2

Sinh viên nộp lệ phí thi lại 30.000đ/môn tại phòng thi. 

DS thi xem tại đây

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Linh (SĐT, Zalo: 0905.926.015) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng) trước ngày 7/08/2023.