Danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH THU LỆ PHÍ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 
ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Sinh viên xem danh sách tại đây

2. Từ ngày 19/8/2023 đến ngày 28/8/2023: 
- Lệ phí kiểm tra, đánh giá:  
+ Lần đầu: 200.000 đồng/SV 
+ Lần thứ 2 trở lên: 150.000 đồng/SV
- Lệ phí ôn tập (02 tuần, 18 tiết): 250.000 đồng/SV

* Sinh viên chuyển tiền vào tài khoản của Trường cụ thể: 
Đơn vị nhận: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
Số tài khoản: 2003201095688
Ngân hàng: AGRIBANK THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG
NỘI DUNG THEO CÚ PHÁP: 

(SV nhập chính xác cú pháp chuyển tiền)
 Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Diệu Linh, điện thoại: 0905 011 082)

Trân trọng./.