Danh sách HSSV được hưởng chế độ chính sách học kỳ 1 năm học (2023-2024)

HSSV xem file đính kèm và phản hồi thắc mắc (nếu có) cho cô Vân (Phòng Đào tạo - BP Công tác SV, điện thoại 0983.323.825).

Thời gian phản hồi đến hết ngày 02/11/2023. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.

Trân trọng./.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách HSSV được hưởng chế độ chính sách học kỳ 1 năm học (2023-2024)