Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống  được thiết kế để đào tạo người học trở thành nhân viên kỹ thuật pha chế đồ uống trình độ trung cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, có khả năng làm việc tại quầy bar trong các nhà hàng, khách sạn hoặc các bar độc lập thuộc các thành phần kinh tế, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Kiến thức:

+ Trình bày được các nội dung về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng ăn uống, an toàn an ninh trong quầy bar.

+ Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận pha chế đồ uống trong nhà hàng, khách sạn, bar độc lập.

+ Mô tả được các loại bar và trình bày được đặc điểm kinh doanh của từng loại.

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bar.

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bar.

+ Phân loại, mô tả được các loại đồ uống có cồn, không cồn: Đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương pháp sản xuất và nguyên tắc pha chế, phục vụ.

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận pha chế đồ uống

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ quầy bar

+ Sắp xếp được các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu trong bar một cách khoa học, gọn gàng, thuận tiện và an toàn cho công việc

+ Phân loại, nhận biết được các loại đồ uống có cồn, không cồn, thông qua trạng thái, màu sắc và mùi vị

+ Pha chế và phục vụ các loại đồ uống không cồn, có cồn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

+ Thực hiện được bài biểu diễn ngắn với chai hoặc dụng cụ pha chế.

+ Sử dụng các loại nguyên liệu pha chế một cách hợp lý và tiết kiệm

+ Giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình pha chế và phục vụ khách

+ Quản lý được thời gian làm việc hiệu quả.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự giải quyết, tự làm những công việc của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt. Có ý thức rèn luyện tính tự chủ; phê phán những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác

+ Xác định được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với các vị trí công việc

+ Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của đồ uống

+ Tổ chức, thực hiện được các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

I

Các môn học chung

12

255

MH01

Chính trị

2

30

MH02

Pháp luật

1

15

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

MH04

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

2

45

MH05

Tin học

2

45

MH06

Tiếng Anh

4

90

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

10

232

MH07

Xây dựng danh mục đồ uống

2

40

MH08

An toàn thực phẩm

2

40

MĐ09

Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa

2

56

MĐ10

Kỹ năng bán hàng

2

56

MH11

Dinh dưỡng ăn uống

2

40

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn 

33

1008

MH12

Tổ chức kỹ thuật quầy bar

2

40

MĐ13

Tiếng Anh chuyên ngành pha chế đồ uống

3

80

MĐ14

Nghiệp vụ bàn 

3

80

MĐ15

Kỹ thuật trình diễn bartender

3

80

MĐ16

Kỹ thuật cắt tỉa trang trí đồ uống 

2

56

MĐ17

Kỹ thuật pha chế đồ uống  1

5

128

MĐ18

Kỹ thuật pha chế đồ uống  2

5

128

MĐ19

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

56

MĐ20

Thực tập Doanh nghiệp

8

360

Tổng cộng

55

1495

Sau khi hoàn thành chương trình, người học sẽ đảm nhiệm vị trí của nhân viên kỹ thuật pha chế đồ uống trong bar độc lập hoặc tại quầy bar thuộc các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh khác.

Tư vấn: 0901 645 245