Đặc trưng ngành học

Ngành học đào tạo nguồn nhân lực có năng lực nghề nghiệp về phân tích, soạn thảo hợp đồng ngoại thương; lập các chứng từ thương mại; thực hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; cách thức tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu,… Đồng thời, giúp người học có năng lực chuyên môn để học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Người học sẽ làm việc tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vận tải logistics.

Vị trí việc làm: Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhân viên chứng từ - dịch vụ khách hàng (CS), Nhân viên hiện trường (Ops).

* Sau tốt nghiệp, có thể học liên thông cao đẳng. 

Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật