Chương trình kinh doanh xăng dầu và khí đốt (gas)1 nhằm đào tạo nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản về kinh doanh xăng dầu và gas; Thực hiện được các nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu và gas nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và gas, các kho xăng dầu, kho gas; Có thái độ tích cực và trách nhiệm cao trong công việc, hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng lợi ích khách hàng, doanh nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng, tuân thủ pháp luật và các quy định tại nơi làm việc. 

- Kiến thức

+ Biết được nội dung cơ bản về pháp luật, kinh tế, kinh doanh có liên quan đến kinh doanh xăng dầu và gas;

+ Hiểu được thành phần hóa học cùng các tính chất lý, hóa, nhiệt cơ bản của xăng dầu và gas;

+ Hiểu được quy trình đo tính, giao nhận, bảo quản xăng dầu và gas;

+ Hiểu được tâm lý khách hàng, quy trình bán hàng và quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong bán hàng xăng dầu và gas;

+ Hiểu được quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ tại các kho, cửa hàng xăng dầu và gas;

+ Hiểu được các kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

- Kỹ năng

+ Thực hiện được các nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu và gas như: Bán hàng, tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, kiểm kê tại kho, cửa hàng xăng dầu và gas;

+ Xác định được một số chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng dầu và gas, hướng dẫn sử dụng, thay thế, bảo quản xăng dầu đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Quản lý được hao hụt xăng dầu, đảm bảo chất lượng và số lượng xăng dầu;

+ Thực hiện được quy trình đo tính và giao nhận xăng dầu;

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ bán hàng xăng dầu và gas, xử lý được các tình huống thường gặp trong bán hàng;

+ Thực hiện được quy trình giao nhận và chiết nạp gas;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt hệ thống gas dân dụng và công nghiệp;

+ Vận hành và bảo dưỡng được một số thiết bị kinh doanh xăng dầu và gas;

+ Thực hiện thành thạo các biện pháp phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và gas.

+ Sử dụng được các công cụ hỗ trợ, như: Tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu của ngành đào tạo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế thị trường; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và khả chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng lợi ích khách hàng, doanh nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng, tuân thủ pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; 

+ Luôn có ý thức cầu thị, tự giác rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng nghề nghiệp, trung thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

Đang cập nhật

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí đốt ở các vị trí như:

- Nhân viên kinh doanh;

- Nhân viên giao nhận xăng dầu, chiết nạp gas;

- Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu, cửa hàng gas;

- Nhân viên kĩ thuật: lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị kinh doanh xăng dầu, gas.

Sau thời gian công tác có thể phát triển lên vị trí cao hơn như Thủ kho, Cửa hàng trưởng, Trưởng phòng kinh doanh, Đội trưởng giao nhận, Trưởng phòng hàng hóa…