Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 (TC9+)

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi Kết thúc môn học HK2, 2023-2024 (TC9+)

Xem file đính kèm.

* Mọi thắc mắc học sinh/sinh viên liên hệ Cô Linh (SĐT, Zalo: 0905.926.015) phòng Quản lý đào tạo (tầng 2 khu văn phòng) trước 17g00 07/05/2024.

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 (TC9+)