Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2) - Đợt 2

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2) - Đợt 2

Xem file đính kèm.

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Linh (SĐT, Zalo: 0905.926.015) phòng Quản lý đào tạo (tầng 2 khu văn phòng) trước 17g00 05/04/2024.

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2) - Đợt 2