KH Hoạt động

Thư mời dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường
date 25/10/2023
Thông báo tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1973-2023)
date 18/10/2023
Thư ngỏ hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Thương mại (1973 - 2023)
date 07/09/2023
Thông báo viết bài cho Kỷ yếu 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Thương mại (1973-2023)
date 06/09/2023
Kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường
date 06/09/2023
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Trường
date 06/09/2023
Quyết định thành lập các tiểu ban 50 năm thành lập Trường
date 06/09/2023
Quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trường
date 06/09/2023