[ĐIỀU CHỈNH] Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16

  Danh sách SV và TKB KNM khóa thứ 16 (bắt đầu học từ ngày 04/5/2020)

Danh sách SV: Click để xem

TKB KNM khóa thứ 16: Click để xem hoặc Tải về

 

Chú ý:

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: học buổi tối, từ 18h00 đến 20h25.

- Một số SV có đăng ký học kỹ năng đầu (GT, TT, LVN) thuộc lớp KNMK16.19, KNMK16.20 đồng thời có đăng ký học kỹ năng sau (GQVD, TDST, TLMT & QLTG), cần chú ý xem thêm TKB của lớp KNMK16.21, KNMK16.22 (SV sẽ được đánh dấu X trong Danh sách), SV cần chú ý!

- Các trường hợp SV học ghép, chuyển lớp, v.v... cần sử dụng Mẫu xác nhận kết quả học KNM (theo mẫu: tải tại đây), có xác nhận của phòng Đào tạo và GV giảng dạy, nộp về cho phòng Đào tạo trước ngày 20/08/2020 để tổng hợp kết quả học KNM.

Hướng dẫn xem Danh sách và TKB KNM:

Bước 1: SV click vào xem danh sách SV, kiểm tra lớp KNM mình học (SV được đánh dấu X trong danh sách sẽ thuộc 2 lớp KNM)

Bước 2: SV click vào xem TKB KNM, kiểm tra lịch trình lớp KNM mình sẽ học

Bước 3: Di chuyển đến từng tuần để kiểm tra lịch học của lớp mình