[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM khóa thứ 15 và khóa cũ

Phòng Đào tạo thông báo đến SV [CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 15 và khóa cũ

Xem tại đây

Đây là dữ liệu dùng để in chứng nhận KNM theo chuẩn đầu ra cho SV đã đăng ký học KNM khóa thứ 15 và khóa cũ. Dữ liệu này đã bao gồm kết quả học tập học ghép của SV khóa cũ. SV cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh.