[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15

  Phòng Đào tạo thông báo đến SV [DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 15 và khóa cũ

Xem tại đây

    Đây là dữ liệu dự kiến, dùng để in chứng nhận KNM theo chuẩn đầu ra cho SV đã đăng ký học KNM khóa thứ 15 và khóa cũ. Dữ liệu này đã bao gồm kết quả học tập học ghép của SV khóa cũ. SV cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh.

SV lưu ý:

Kết quả học tập từng kỹ năng (1 - Đạt / 0 - Không đạt / Để trống - Chưa học)

- Nếu SV phát hiện có sai sót, đề nghị SV liên hệ trực tiếp giảng viên giảng dạy kỹ năng đó, để giảng viên kiểm tra và phản hồi về phòng Đào tạo (thầy Khắc Tiệp) đối chiếu và điều chỉnh kết quả học tập (nếu có sai sót).

- Thời gian nhận phản hồi ý kiến: từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 02/01/2020. Nếu SV phản hồi ý kiến sau thời điểm 02/01/2020 và được điều đỉnh kết quả học tập, sẽ nhận chứng nhận KNM với khóa tiếp theo (các lớp KNM - khóa thứ 16).

- Thời gian nhận chứng chỉ KNM: phòng Đào tạo sẽ thông báo qua email cho quý thầy cô CVHT và Ban cán sự lớp sinh hoạt.

   Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị SV liên hệ trực tiếp phòng đào tạo (thầy Khắc Tiệp) để được hỗ trợ.

Trân trọng ./.