Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16

 Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 16

Xem tại đây

 

Thời hạn nộp học phí: từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 27/12/2019

Mức học phí và cách nộp:

   - Mức học phí: 140.000 đồng/kỹ năng 

   - Sinh viên khóa 11+12+13 nộp học phí qua thẻ liên kết ngân hàng Đông Á 

   - Sinh viên khóa cũ nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán