Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)

 Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra

kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: lúc 7 giờ 45 phút ngày 08/12/2019)

 

Danh sách bố trí phòng kiểm tra, số báo danh và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kiểm tra:  sinh viên xem tại đây

Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng kiểm tra

Sinh viên mang theo bút bi, bút chì khi đi kiểm tra

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo) để được giải đáp.