Lịch công tác tuần 45 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019

        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 45
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019

 

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

04/11

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng  11/2019

BCH Đảng bộ & khách mời

TV, Đảng vụ

Phòng họp

Thứ ba

05/11

S

8h30

Giao ban công tác chính quyền tháng  11/2019

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

C

13h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (KH 584)

BTV Đảng ủy & BGH

Phòng TCHC

Phòng Thầy Tuyên

Thứ tư

06/11

S

 

 

 

 

 

C

17h30

Khai giảng lớp Tiếng Nhật

 

Trung tâm ĐN,TT & HTSV

Phòng Hội thảo

Thứ năm

07/11

S

8h00

Giám sát chuyên đề cấp ủy CB Khoa KTTC

Theo QĐ 52-QĐ/ĐU ngày 30/102019

Tổ Giám sát

Phòng họp

9h30

Giám sát chuyên đề Bí thư  CB KH-KT-BD

Theo QĐ 54-QĐ/UBKT ngày 30/102019

Tổ Giám sát

Phòng họp

C

14h00

Họp thẩm định BGC: KTDN 4, Tổ chức công tác Kế toán

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ sáu

08/11

S

8h00

Xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên (Dự kiến mỗi đề tài 30 phút)

Thành viên HĐ xét duyệt, GV hướng dẫn & nhóm tác giả đề tài NCKH sinh viên

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Nghiệm thu HĐ xây dựng phần mềm ứng dụng  gói Quản lý Sinh viên

Thành viên HĐ theo QĐ số 604/QĐ-CĐTM & nhóm xây dựng

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

09/11

S

7h30

Thi tuyển viên chức (vòng 2) – Theo lịch riêng

Theo QĐ 535/QĐ-CĐTM ngày 20/9/2019

Phòng TCHC

P.106

C

13h30

Thi tuyển viên chức (vòng 2) – Theo lịch riêng

Theo QĐ 535/QĐ-CĐTM ngày 20/9/2019

Phòng TCHC

P.103

Chủ nhật 10/11

S

7h30

Thi tuyển viên chức (vòng 2) – Theo lịch riêng

Theo QĐ 535/QĐ-CĐTM ngày 20/9/2019

Phòng TCHC

P.106

C

 

 

 

 

 

Ghi chú:
- Ngày 09/11/2019 CĐCS tham gia hoạt động chào mừng ngày NGVN (20/11) tại nhà thi đấu Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (đường Hà Huy Tập). Đề nghị ĐVCĐ thi đấu & động viên cỗ vũ (theo kế hoạch đã thông báo).