Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI năm học 2019-2020

 1. Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí HKI (19-20)

 2. Danh sách SV thuộc đối tượng chế độ chính sách nội trú HKI (19-20)

Lưu ý:

Sinh viên xem danh sách và phản hồi ý kiến cho Phòng Đào tạo (cô Vân) chậm nhất đến 15h00 ngày 24/10/2019. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường sẽ không giải quyết.