Lịch công tác tuần 39 từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

  BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 39
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

23/9

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

24/9

S

 

 

 

 

 

C

17h30

Gặp mặt TS và NCS nhà trường

BGH, Trưởng các đơn vị và các TS, NCS

Hiệu trưởng

Phòng họp

Thứ tư

25/9

S

8h00

Làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật về công tác Y tế Trường học năm 2019

ĐD phòng Đào tạo, P.QTCSVC, đoàn kiểm tra trung tâm KSBT

Phòng Đào tạo

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

26/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Trao đổi định hướng xây dựng quy định TTTN hệ giáo dục nghề nghiệp

Đại diện BGH; TP.Đào tạo, KH&CN; Trưởng khoa, trưởng bộ môn quản lý ngành đào tạo & GV hướng dẫn SV CĐ K10 TTTN theo hình thức học việc

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thứ sáu

27/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi 2019

Theo kế hoạch số 44-KH/ĐU

Trưởng đoàn

Quận ủy Thanh Khê

Thứ bảy

28/9

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

29/9

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ngày 27 & 28 các Đ/c Vũ; Tường Vy, Hoàng Lê dự tập huấn về tự đánh giá do Sở LĐTB&XH  Đà Nẵng tổ chức.