Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 13 sử dụng hệ thống đào tạo

 HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN KHÓA 13 SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

(http://hoctap.cdtm.edu.vn)

1. Hướng dẫn Truy cập vào tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào Website http://hoctap.cdtm.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản sinh viên bằng mã truy cập (mã sinh viên) và mật khẩu được nhà trường cung cấp

 

Bước 3: Thay đổi mật khẩu

Đối với Tân sinh viên, để thay đổi mật khẩu sau lần đầu đăng nhập đầu tiên, bạn sẽ nhấp vào “Sinh viên” à “Thay đổi mật khẩu”.

2. Hướng dẫn xem Thời khóa biểu cá nhân:

Bạn sẽ nhấp vào “Sinh viên” à “Tra cứu thời khóa biểu cá nhân”

Sinh viên cần lưu ý một số ký hiệu được quy ước trong Thời khóa biểu:

Ví dụ, nếu thời khóa biểu ghi: 1,2,3 T(1-6) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 6.

3. Thời gian học và tiết học trong ngày

- Một năm học tại Cao đẳng Thương mại sẽ có 2 học kỳ chính.

- Một ngày học sẽ bắt đầu từ 7h00 và kết thúc vào 17h15. Cụ thể:

- Thời gian bắt đầu học kỹ năng mềm từ 18h00 đến 20h25

-------------------------------

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:

Phòng Đào tạo - Tầng 1 Khu hiệu bộ

Hotline: (0236) 3759 580