Kế hoạch giải bóng đá sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại lần thứ VI-2019

 

 

=>Xem điều lệ giải đấu tại đây