SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2019-2020 (CAO ĐẲNG KHÓA 13)

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN CAO ĐẲNG KHÓA 13

THỜI GIAN: CHỦ NHẬT NGÀY 22/9/2019 (CÓ PHÂN THEO NHÓM LỚP VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ)

ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG

SV XEM PHÂN NHÓM LỚP VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ TẠI ĐÂY