Ấn tượng màn đốt lửa trại chủ đề "Tình bạn" đêm hội Tân sinh viên 2019

Năm ngọn lửa nhỏ được bắn ra đại diện cho 4 Liên chi đoàn: Thương mại và Du lịch, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Tài chính, Ngoại ngữ và ngọn lửa Đoàn trường để cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa Thương mại - ngọn lửa "Tình bạn"