Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK1, năm học 2019-2020 đợt 1

Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo Lịch thi kết thúc môn học/học phần HK1, năm học 2019-2020 đợt 1 dành cho sinh viên Khóa 13, 12, 11,cũ.

Lịch thi CĐ K13, 12, khóa cũ học phép: xem tại đây.

Lịch thi CĐ K11, cũ: xem tại đây.

Sinh viên chú ý theo dõi thực hiện.

Sinh viên có thắc mắc về lịch thi, liên hệ trực tiếp cô Phượng (SĐT: 039.5.311.625), Phòng TT-KT &ĐBCL trước ngày 15/09/2019 để giải quyết.