Clip 1.000 sinh viên đồng diễn xếp chữ "C.O.C! Hi K13"

Mãn nhạn với màn trình diễn xếp chữ "C.O.C! Hi K13" chào mừng ngày hội Tân sinh viên 2019 của Trường Cao đẳng Thương mại