Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập, danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019

Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập,
danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019

* Sinh viên xem danh sách tại đây

* Lưu ý: 

- Thời gian ôn tập từ ngày 03/09 đến ngày 16/09/2019 (Gồm: 2 tuần, suất thứ hai - thứ tư - thứ sáu hoặc thứ ba - thứ năm - thứ bảy)

- Mỗi buổi học 03 tiết, từ 18g00 đến 20g25

* Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo nếu có thắc mắc