Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019

Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019: Sinh viên khóa 11, khóa 12 nộp lệ phí thông qua thẻ ngân hàng Đông Á; Sinh viên các khóa còn lại nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán.

Danh sách sinh viên đăng ký thành công: xem tại đây

Danh sách sinh viên đăng ký không thành công, liên hệ Phòng Đào tạo để xử lý: xem tại đây 

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp