Bản tin khoa học 46

STT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

 
 

1

PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ KIM

THANH

 

2

TÌNH HÌNH TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG

MAI THỊ MAI

HƯƠNG

 

3

CÁC BIỆN PHÁP GIÚP SINH VIÊN HỌC TỐT MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

PHAN THỊ MỸ

NGẦN

 

4

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TRONG DẠY - HỌC

ĐINH PHẠM

THẢO

 

5

ỨNG DỤNG CHECKBOX CONTROL (HỘP ĐIÊU KHIỂN) TRONG EXCEL ĐỂ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ ĐỘNG

NGUYỄN THỊ LINH

GIANG

 

6

THỰC TRẠNG LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

HOÀNG HÀ

TIÊN

 

7

GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢNG VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

NGUYỄN MẠNH

CÔNG

 

8

KỸ THUẬT TRỘN THƯ - GỬI MAIL HÀNG LOẠT, CÁ NHÂN HOÁ ĐẾN TỪNG NGƯỜI NHẬN

NGUYỄN THỊ

HIỀN

 

9

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÀO TẠO
 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN

PHAN THỊ HOÀNG

 

10

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO
SINH VIÊN LỚP 12MK11.1

LÊ THỊ BÍCH

YẾN

 

11

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO THÍ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

NGUYỄN THỊ

PHƯỢNG

 

12

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐI THỰC TẾ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN PHÁP LUẬT

MAI DUY

PHƯỚC

 

13

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN

TRẦN THỊ KIM

HUỆ

 

14

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI.

PHAN ĐỨC

HẬU

 

15

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VỚI CÁCH MẠNG 4.0 VÀ VĂN PHÒNG XANH

NGUYỄN THỊ BÍCH

YÊN

 

16

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ CÔNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

TRẦN VĂN

SANG