Bản tin khoa học 44

 

Stt

Tên bài

Tác giả

 
 

1

Thư chúc Tết Kỷ hợi 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại

Đinh Văn

Tuyên

 

2

Tết Nguyên đán – Giá trị văn hóa tinh thần trong đời sống người Việt

Nguyễn T Hoàng

Phương

 

3

Kỹ năng biên soạn giáo án trong giáo dục nghề nghiệp: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

 Nguyễn Quý

Nhẫn

 

4

Đánh giá đào tạo dạy nghề trong các trường cao đẳng – Tiếp cận từ cơ sở lý luận

Trần Thị

Hòa

 

5

Tăng cường sự gắn kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch tại Trường Cao đẳng Thương mại

Nguyễn Thanh

Phương

 

6

Nhận thức nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh

Hồ Thị Ngọc

Phượng

 

7

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trang thiết bị, dụng cụ thực hành phục vụ giảng dạy học phần Nghiệp vụ bàn thuộc bộ môn Nhà hàng

Trần Thị Thanh

Tùng

 

8

Một số giải pháp giúp sinh viên ngành Kế toán  Trường Cao đẳng Thương mại đáp ứng yêu cầu  của nhà tuyển dụng

Võ Thị Thanh

Thủy

 

9

Bàn về một số điểm chưa nhất quán trong hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phạm Thị Thanh

Son

 

10

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Lê Thị Vân

Kiều

 

11

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu bài mới của sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại

Phạm Thị Quỳnh

Lệ

 

12

Những lưu ý đối với sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh dành cho sinh viên ngành Tiếng Anh Thương mại

Trần Thị Ngọc

 

13

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật  về đăng ký doanh nghiệp hiện nay

Mai Duy

Phước

 

14

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại

Nguyễn Hữu Anh

 

15

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Đinh Văn

Tân