Bản tin khoa học 43

 

Stt

Tên bài

Tác giả

 
 

1

Phát biểu khai giảng năm học mới 2018 - 2019

TS. Đinh Văn

Tuyên

 

2

Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện năm học 2017 - 2018

ThS. Thi Hồng

Tuấn

 

3

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Lê Thị Mỹ

Dung

 

4

Giải pháp phát triển các kỹ năng tự học cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Hồ Thị Ngọc

Phượng

 

5

Rào cản chống bán phá giá và giải pháp đặt ra đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

ThS. Trần Thị Kim

Chi

 

6

Qui trình sản xuất xăng dầu cho ô tô xitec tại kho xăng dầu petec Hòa Hiệp. Đà Nẵng

ThS. Lê Thị Vân

Kiều

 

7

Giảng dạy môn học chính trị khi chuyển đổi sang giáo dục nghề nghiệp - Một số giải pháp cần thực hiện

ThS. Nguyễn Mạnh

Công

 

8

Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong hoạt động dạy và học

ThS. Nguyễn Thị

Tâm

 

9

Những điểm mới của Thông tư 107/2017/TT-BTC
Ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017

ThS. Huỳnh Văn

Bình

 

10

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cá nhân nơi công sở

ThS. Trần Thị Kim

Phượng

 

11

Giải pháp phát triển môi giới bảo hiểm ở Việt Nam

ThS. Hồ Thị Thùy

Linh

 

12

Phân tích ảnh hưởng của một số nhân tố bên trong doanh nghiệp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành bảo hiểm

ThS. Hoàng Thị

Thắm

 

ThS. Trần Thị Phúc

Trinh

 

13

Áp dụng mô hình kinh doanh chênh lệch giá (APT) để đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư chứng khoán

ThS. Hoàng Thị

Thắm

 

14

Thực trạng và giải pháp hạn chế trục lợi bảo hiểm ở Việt Nam

ThS. Hồ Thị Thùy

Linh

 

ThS. Lê Thị Thanh

Thủy