Danh sách Tân sinh viên khóa 13 bố trí ở Ký túc xá HKI - Năm học 2019-2020